Klimasats-prosjekt

Pilot FutureBuilt-satsing Trondheim

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 1 860 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2026
Type tiltak: Bygg, Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal gjennomføre en 3-årig pilot for å starte opp innovasjons- og forbildeprogrammet FutureBuilt. Programmet er et offentlig-privat samarbeid om å realisere forbildeprosjekter for klimavennlige bygg og områder. Kommunen skal arbeide for integrering av programmet i kommunens virksomhet og for mobilisering av privat sektor, akademia og andre offentlige etater.