Klimasats-prosjekt

Prøveprosjekt – FutureBuilt NO Stavanger

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 2 750 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2027
Type tiltak: Bygg, Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune skal starte opp innovasjons- og forbildeprogrammet FutureBuilt. Programmet er et offentlig-privat samarbeid om å realisere forbildeprosjekter for klimavennlige bygg og områder. Forbildeprosjektene har som mål å halvere klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv, både i byggefasen og drift.