Klimasats-prosjekt

Rådgiver klima- og miljøvennlige anskaffelser

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2025
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune ved Bymiljøetaten skal ansette en toårig prosjektarbeider til arbeid med klima- og miljøvennlige anskaffelser med fokus på redusert og bærekraftig forbruk. Tiltaket vil påvirke anskaffelser, drift, aktiviteter og rutiner innen flere utslippssektorer, og vil ha betydning både for direkte og indirekte utslipp.

Relevante lenker