Klimasats-prosjekt

Rådgjevar for klimavenlege anskaffingar

Fylke: Vestland
Søker: SOGNDAL KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2026
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Sogndal kommune skal ansette en personressurs i en 3-årig prosjektstilling for å styrke arbeidet med klimavennlige anskaffelser i kommunen. Dette skal blant annet skje ved å gjøre strategiske endringer i rutiner og krav i anskaffelser og anbudsprosesser.

Relevante lenker