Klimasats-prosjekt

Rådgjevar for klimavennlege innkjøp

Fylke: Vestland
Søker: KINN KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Kinn kommune fikk som vertskommune for innkjøpssamarbeidet i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn (INSS) forlenget eksisterende prosjekt i 1 år. Kommunen har hatt en ansatt i en 2-årig prosjektstilling. Kommunen takket nei til tilsagnet fordi de ikke hadde egne midler til å forlenge stillingen.