Klimasats-prosjekt

Redusert klimafotavtrykk hos lag og foreninger

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2025
Type tiltak: Mat, Transportplanlegging, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Asker kommune skal samarbeide med lag og foreninger om å redusere utslipp gjennom klimavennlig kosthold og redusert matsvinn, ombruk, reparasjon og utlån av utstyr og klær og tiltak for redusert bruk av privatbil til trening/øving og arrangementer.