Klimasats-prosjekt

Regional innkjøpsrådgiver i Nord-Østerdal

Fylke: Innlandet
Søker: RENDALEN KOMMUNE
Tilskudd: 1 575 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2026
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Rendalen kommune skal sammen med Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os kommune ansette en treårig prosjektstilling som innkjøpsrådgiver i regionen med fokus på klimakrav i konkrete anskaffelser. Innkjøpsrådgiver skal bistå kommunene i utforming av klimakrav og tildelingskriterier, og samarbeide med selskapet Abakus om bl.a. leverandørkartlegging, evaluering av tilbud og kontraktsoppfølging.

Relevante lenker