Klimasats-prosjekt

Rehabilitera og separera leidningsanlegg på Dale

Fylke: Vestland
Søker: VAKSDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Vaksdal kommune skal kartlegge mulige klimatiltak ved å sammenligne tradisjonell utskifting av rør, som bruker fossildrevne maskiner for graving, med klimavennlige maskiner og kjøretøy og strømperenovering av avløpssystem uten graving. Kommunen vil sammenligne metodene for klimagassutslipp, total miljøbelastning og kostnader knyttet til arbeidet på de mest kritiske ledningstrekningene på Dale.