Klimasats-prosjekt

Rehabilitering av Kviteseid barnehage

Fylke: Telemark
Søker: KVITESEID KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Kviteseid kommune hadde planer om å kartlegge mulige klimatiltak i Kviteseid barnehage. Kommunen ønsket å gjøre en vurdering av hva som kan gjøres for å minimere utslippet ved å rehabilitere bygget. Prosjektet skulle se på materialvalg som kan gjenbrukes og som har et lavt klimaavtrykk, og utrede hvordan man kan utnytte arealet best mulig.

Prosjektet ble utsatt og ettersom den videre framdriften var usikker, ble prosjektet avlyst.

Relevante lenker