Klimasats-prosjekt

Rehabilitering og ombruk - Båtsfjord barnehage

Fylke: Finnmark
Søker: BÅTSFJORD KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Aug 2023 - Mai 2025
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Båtsfjord kommune skal rehabilitere og oppgradere eksisterende bygningsmasse i stedet for å rive og bygge nytt ved etableringen av en ny barnehage. Miljøambisjonene knytter seg spesielt til materialvalg, ombruk og energi.

Relevante lenker