Klimasats-prosjekt

Resirkulering - Tekstiler til isolasjon

Fylke: Agder
Søker: BYKLE KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2023 - Avlyst
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Bykle kommune skal utrede mulig etablering av en fabrikk som skal produsere isolasjonsmaterialer fra brukte tekstiler. Kommunen skal blant annet utrede potensialet for innsamling av tekstiler i Agder samt logistikk for innsamlingen.