Klimasats-prosjekt

Røykåsbekken etappe 3 Merkostnader klimatiltak

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 2 498 250
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2026
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune skal arbeide med flomtiltak mot Røykåsbekken og utbedring av VA-nettet. Kommunen skal gjennomføre tre ulike tiltak: Utslippsfrie anleggsmaskiner, elektriske lastebiler og material/produktvalg med lavere klimagassutslipp. Kommunen beregner utslippsreduksjoner på henholdsvis 114 tonn CO2-ekv. for utslippsfrie maskiner, 64 tonn CO2-ekv. for utslippsfri massetransport og 83 tonn CO2-ekv. for mer klimavennlig materialvalg.

Relevante lenker