Klimasats-prosjekt

Separering Nedre Charlottenlund vest

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 3 700 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Jun 2026
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal gå til innkjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner til et vann- og avløpsprosjekt på Nedre Charlottenlund. For antatt bruk i hele prosjektperioden på 21 måneder har kommunen beregnet klimaeffekten til 151 tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med maskiner på fossil diesel.

Relevante lenker