Klimasats-prosjekt

Sirkulær Haugesund

Fylke: Rogaland
Søker: HAUGESUND KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Haugesund kommune skal etablere et system for gjenbruk av møbler, inventar og bygningsmaterialer. Kommunen skal kartlegge og registrere eiendeler i kommunale bygg.