Klimasats-prosjekt

Sirkulær hjelpemiddelforvaltning

Fylke: Akershus
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Apr 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Asker kommune skal gjennomføre et forprosjekt for å skissere løsninger for en helhetlig og sirkulær forvaltning av hjelpemidler i kommunen. Dette innebærer å sette ombruk, reparasjon og redesign i system, plassere ansvar og oppgaver og etablere rutiner. Det skal også inkluderes en liten pilot der kommunen prøver ut å bruke sine arbeidssentre for personer med nedsatt funksjonsevne til å utføre oppdrag innen vedlikehold av hjelpemidler.