Klimasats-prosjekt

Smart avfallshåndtering i Vesterålen

Fylke: Nordland
Søker: HADSEL KOMMUNE
Tilskudd: 2 100 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Aug 2023 - Sep 2025
Type tiltak: Avfall og deponi
Søknad:
Tilsagn:

Hadsel kommune sammen med Andøy, Lødingen, Sortland, Øksnes og Bø kommuner skal optimalisere avfallsinnhentingen i regionen. Vesterålskommunene samarbeider
med renovasjonsselskapet Reno-Vest IKS om prosjektet. Midlene skal gå til å anskaffe 185 sensorer og 12 komprimatorkontainere.