Klimasats-prosjekt

Stor elektrisk sitteklipper

Fylke: Telemark
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 395 750
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jul 2023 - Feb 2024
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Skien kommune har anskaffet en stor elektrisk sitteklipper, som skal erstatte tre eldre maskiner som går på diesel. Kommunen beregner at klimaeffekten vil være en årlig reduksjon i utslipp på om lag 13,4 tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med å bruke maskiner på fossil diesel.

Den nye maskinen skal etter planen settes i drift våren 2024. Kommunen forventer helsegevinster både i form av redusert støy og utslipp, for de som benytter maskinene og for de som bruker arealene som klippes. 

Relevante lenker