Klimasats-prosjekt

Stor elektrisk sitteklipper

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: SKIEN KOMMUNE
Tilskudd: 395 750
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2023 - Feb 2024
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Skien kommune skal anskaffe en stor elektrisk sitteklipper. Den skal erstatte tre eldre maskiner som går på diesel. Kommunen beregner at klimaeffekten vil være en årlig reduksjon i utslipp på om lag 13,4 tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med å bruke maskiner på fossil diesel.

Relevante lenker