Klimasats-prosjekt

Støtte til utslippsfri maskinpark

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 1 698 750
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune ved Drift utemiljø skal gå til innkjøp av en rekke utslippsfrie maskiner og kjøretøy. Elektrifisering av maskinparken gir direkte utslippskutt og er i tillegg en viktig tilpasning til lavutslippssamfunnet. Kommunen beregner at tiltaket vil føre til et årlig utslippskutt på 27 tonn CO2-ekvivalenter.

Relevante lenker