Klimasats-prosjekt

Strandveiparken utvidelse av parkområde

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune, kommunalteknikk skal gå til innkjøp av utslippsfrie maskiner i planlagt anleggsarbeid knyttet til utvidelse av Strandveiparken. Tiltaket omfatter gravearbeider for oppgraving av forurensede masser, opplastning og bortkjøring av masser som ikke tillates gjenbrukt i anlegget, og etablering av nytt terreng med masser som tillates gjenbrukt på stedet samt etablering av plen og ny vegetasjon, benker og oppholdsplasser.