Klimasats-prosjekt

Strategi for en sirkulær havn- og næringspark

Fylke: Troms
Søker: HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Harstad kommune skal utvikle en strategi for en sirkulær havn- og næringspark. I forprosjektet skal kommunen kartlegge ressursstrømmer slik som biomasse, metaller, plast og sement og se muligheter for å utnytte virksomhetens avfall og overskuddsmaterialer på tvers.