Klimasats-prosjekt

Styrking av klimakompetanse i anskaffelser

Fylke: Akershus
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Sep 2027
Type tiltak: Bygg, Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:

Nordre Follo kommune skal ansette en klimarådgiver i kommunen for en treårig prosjektstilling for å styrke kompetanse og faktagrunnlag for å stille klimakrav i kommunens anskaffelser. Rådgiveren skal blant annet bidra til en analyse av klimaavtrykket av kommunenes anskaffelser for å finne områdene der innsatsen bør prioriteres, og utforme en strategi basert på dette.

Relevante lenker