Klimasats-prosjekt

Systematisk ombruk; masser, byggevarer & inventar

Fylke: Rogaland
Søker: GJESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Avfall og deponi, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Gjesdal kommune skal etablere en organisasjonsløsning for å løfte ombruk i kommunen. Kommunen skal spesielt kartlegge byggematerialer og inventar i et vedtatt riveprosjekt ved Solåsheimen bo- og rehabiliteringssenter og ÅFK klubbhus.