Klimasats-prosjekt

Tiltakspakke 1 lekearealer

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal gå til innkjøp av utslippsfrie maskiner i planlagt anleggsarbeid knyttet til Tiltakspakke 1 lekearealer. Utførelse omfatter enkel opparbeidelse av lekeplass, ballbane og andre aktiviteter for barn og unge.