Klimasats-prosjekt

Trondheim Katedralskole - gjenbruk i gjennomføring

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2025
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Trøndelag fylkeskommune skal rehabilitere eksisterende bygg og innføre klimatiltak i nybygg på Trondheim Katedralskole. Fylkeskommunen beregner at klimaeffekten av ombruk av teglstein og ombruk av spunt i byggefasen utgjør en besparelse på henholdsvis 50 og 47 tonn CO2-ekvivalenter. Fylkeskommunen skal videre i prosjektet gjøre beregninger av klimaeffekten av ytterligere ombruk av eksisterende bygningsmaterialer og komponenter i eksisterende bygg, men også ombruk av eksterne materialer. 

Fylkeskommunen har også fått støtte til utslippsfri byggeplass.

Relevante lenker