Klimasats-prosjekt

Trondheim Katedralskole - nullutslippsbyggeplass

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 7 025 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2025
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Trøndelag fylkeskommune skal gjennomføre en utslippsfri rehabilitering og utbygging av Trondheim katedralskole ved å leie inn ladeløsninger, elektriske maskiner og kjøretøy til byggearbeidet.

Fylkeskommunen har også fått støtte til gjenbruk i byggeprosjektet.