Klimasats-prosjekt

Ulstein Gjenbruk av Rådhus / klimavennleg bygg

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ULSTEIN EIGEDOMSSELSKAP KF
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Jun 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Ulstein kommune skal kartlegge mulige klimatiltak i sammenheng med utredning av et nytt rådhus. Kommunen skal se om det gamle bygget eller konstruksjonen kan gjenbrukes i prosjektet.

Relevante lenker