Klimasats-prosjekt

Utarbeide en parkeringsstrategi med fokus på klima

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Apr 2025
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune skal utarbeide en parkeringsstrategi for kommunen. De ønsker å se helhetlig på arbeidet med en parkeringsstrategi slik at den også inneholder funksjoner som sykkelparkering, bildeling og varelevering. 

Relevante lenker