Klimasats-prosjekt

Utredning av spillvarmeutnyttelse - En grønnere øy

Fylke: Nordland
Søker: VÆRØY KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2023 - Sep 2024
Type tiltak: Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Værøy kommune skal gjennomføre et forprosjekt for utnyttelse av spillvarme. Formålet med prosjektet er å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for beslutning om investering i løsninger for spillvarme. Kommunen har fått tilbud om tilgang til overskuddsvarmen fra produksjon i Lofoten Biomarine.