Klimasats-prosjekt

Utslippsfri anleggsplass ved Ski torg og gågate

Fylke: Akershus
Søker: NORDRE FOLLO KOMMUNE
Tilskudd: 8 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Okt 2026
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Nordre Follo kommune skal ha utslippsfri anleggsplass når Idrettsveien samt øvre og nedre torg i Ski skal transformeres. Kommunen beregner at tiltaket vil gi en utslippsreduksjon på cirka 423 tonn CO2-ekvivalenter.

Relevante lenker