Klimasats-prosjekt

Utslippsfri byggeplass, Granåsen fotballhall

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 1 092 636
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Trondheim kommune skal ha utslippsfri byggeplass ved oppføringen av Granåsen fotballhall. I tillegg til klimatiltak på byggeplassen, skal fotballhallen bygges som plusshus med solceller på tak. Kommunen beregner en utslippsreduksjon på ca. 190 tonn CO2-ekvivalenter for bruk av elektriske maskiner sammenlignet med maskiner på fossil diesel. 

Kommunen har også fått støtte til et eget Klimasats-prosjekt for bygging med lavkarbon ekstrem.

Relevante lenker