Klimasats-prosjekt

Utslippsfrie beredskapskjøretøy

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jul 2023 - Nov 2024
Type tiltak: Forprosjekt, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune skal gjennom et forprosjekt kartlegge muligheter og barrierer for å ta i bruk utslippsfrie beredskapskjøretøy. Kommunen ser at kjøretøy og maskiner med beredskapsfunksjon er mer utfordrende å skifte ut med maskiner og kjøretøy på elektrisitet, hydrogen og biogass.

Relevante lenker