Klimasats-prosjekt

Utslippskutt i virksomheters verdikjede

Fylke: Agder
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 3 450 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Mai 2027
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:

Agder fylkeskommune skal bistå norsk næringsliv med å redusere utslipp fra "scope 3" utslipp. Scope 3 utslipp er indirekte utslipp som kommer fra varer og tjenester som ikke eies eller kontrolleres direkte av virksomheten.  Fylkeskommunen mener strategier for å redusere utslipp fra varer og tjenester vil gi spesielt god grobunn for å identifisere muligheter for utslippskutt.