Klimasats-prosjekt

Utvikling og re-organisering av kommunenes innkjøp

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 8 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Nov 2026
Type tiltak: Anskaffelser, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Bærum kommune skal sammen med Oslo, Asker og Drammen kommuner og Viken fylkeskommune forlenge fire stillinger, ansette en ny HUB-koordinator og implementere et analyseverktøy for transportdata. Prosjektet er en videreføring av et Klimasats-prosjekt fra 2021.

Bærum kommune åpnet høsten 2022 "Fornebu HUB", en samleterminal for samlasting og omlasting av varer. Prosjektet jobber nå med å allokere kommunenes vareleveranser via "Fornebu HUB" for å øke fyllingsgraden og laste om til utslippsfrie kjøretøy.