Klimasats-prosjekt

Veileder for klimavennlige arrangementer

Fylke: Innlandet
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2023 - Jun 2024
Type tiltak: Holdning og undervisning
Søknad:
Tilsagn:

Gjøvik kommune skal utvikle en veileder for utslippsfrie kultur- og idrettsarrangementer som kan legge føringer for klimavennlig organisering av både offentlige og private arrangementer på tvers i kommunen. Kommunen ønsker å sette klimakrav til arrangører, eventbyråer og andre leietakere på kommunal grunn.