Klimasats-prosjekt

Veileder for massehåndteringsplaner

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2023 - Okt 2024
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten (PBE) skal skrive en veileder for massehåndteringsplaner. Disse planene har som hensikt å kartlegge massetyper, massemengder, gjenbrukspotensial og deres planlagte transportvei/destinasjon ved uttak.