Klimasats-prosjekt

Ål rivning med må gjenbruk og gjenvinning

Fylke: Buskerud
Søker: ÅL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Feb 2025
Type tiltak: Bygg, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Ål kommune skal gjenbruke materialer i forbindelse med at kommunen skal rive et leilighetsbygg til psykisk utviklingshemmede.