Klimasats-prosjekt

Årdal omsorgsenter forprosjekt

Fylke: Vestland
Søker: ÅRDAL KOMMUNE
Tilskudd: 236 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Årdal kommune skal gjennomføre et forprosjekt for å utrede klimatiltak i forbindelse med bygging av nytt omsorgssenter i kommunen.