Klimasats-prosjekt

Areal- og naturregnskap for Longyearbyen planområde

Fylke: Svalbard
Søker: LONGYEARBYEN LOKALSTYRE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Okt 2025
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Longyearbyen lokalstyre skal utarbeide areal- og naturregnskap for Longyearbyen.