Klimasats-prosjekt

Arealregnskap for Lørenskog, versjon 2.

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 222 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Apr 2026
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune skal videreutvikle den første versjonen av et arealregnskap til et dynamisk dashboard (Power BI-modell), som kommunen kan drifte og vedlikeholde selv.