Klimasats-prosjekt

Åsenhagen skole kartlegging av mulige klimatiltak

Fylke: Akershus
Søker: LILLESTRØM KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2024 - Nov 2024
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Lillestrøm kommune skal rehabilitere Åsenhagen skole og utvide med nødvendige og fleksible arealer og vil kartlegge mulige klimagassreduserende tiltak.