Klimasats-prosjekt

Bærekraftig transport av mineraler fra Fensfeltet

Fylke: Telemark
Søker: TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 882 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Nov 2025
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Telemark fylkeskommune skal sammen med Nome kommune kartlegge muligheten for klimavennlig transport i forbindelse med fremtidig gruvedrift på Fensfeltet.