Klimasats-prosjekt

Berekraftig mobilitet

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: ÅLESUND KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Apr 2026
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Ålesund kommune skal utarbeide en plan og teste om bildeling av tjenestekjøretøy og mobilitet som en tjeneste vil kunne benyttes i større grad i kommunal sektor for å oppnå både miljømessige og økonomiske gevinster. Prosjektet har som mål å teste ut fossilfri bildeling flere steder i Ålesund kommune.