Klimasats-prosjekt

Bildeling som klimatiltak i Lørenskog

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Forprosjekt, Maskiner og kjøretøy, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Lørenskog kommune skal kartlegge hvordan kommunen kan tilrettelegge for bildeling.