Klimasats-prosjekt

Eide skole - Klimagassreduserende tiltak

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: HUSTADVIKA KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Sep 2026
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Hustadvika kommune skal bygge en ny barneskole med mål om å redusere klimagassutslippene med 40-45 prosent i forhold til et referansebygg. Kommunen har ambisjon om klimagassreduksjoner i alle faser av prosjektet, og i samspill med entreprenør