Klimasats-prosjekt

El-dreven feiemaskin

Fylke: Telemark
Søker: KRAGERØ KOMMUNE
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Feb 2025
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Kragerø kommune skal kjøpe inn en elektrisk feiemaskin, som skal erstatte en dieseldrevet feiemaskin.