Klimasats-prosjekt

Elektrifisering av busser kl. II på Jæren & Dalane

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 12 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Sep 2027
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:

Rogaland fylkeskommune skal elektrifisere busser i klasse II i bussruter på Jæren og i Dalane.