Klimasats-prosjekt

Elektrifisering av busser klasse II på Nord-Jæren

Fylke: Rogaland
Søker: ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 9 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Sep 2027
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport
Søknad:
Tilsagn:

Rogaland fylkeskommune skal elektrifisere 23 til 25 busser i klasse II i bussruter på Nord-Jæren.