Klimasats-prosjekt

Elektrisk flisekutter

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2024 - Feb 2025
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:

Stavanger kommune skal kjøpe inn en elektrisk flisekutter, som erstatter en
dieseldrevet.