Klimasats-prosjekt

Elektriske maskiner på små bruprosjekt

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Feb 2025
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass, Energi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Trøndelag fylkeskommune skal gjennomføre et forprosjekt der muligheten for utslippsfri anleggsplass på to små bruprosjekter skal kartlegges.