Klimasats-prosjekt

Flerbrukshall i Hommelvik

Fylke: Trøndelag
Søker: MALVIK KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2024 - Sep 2025
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Malvik kommune skal kartlegge klimatiltak i forbindelse med bygging av en ny flerbrukshall.